Reklame*

Strategi til binære optioner

Når du søger råd om binære optioner og overvejer en strategi, vil du møde hovedsageligt to holdninger. Hvor den ene er, at binære optioner er simple og ingen decideret strategi kræver, og hvor den anden er, at det er livsnødvendigt at kende markedet og lægge en strategi. Ved siden af disse holdninger kan du også møde den fordom, at trading med binære optioner svarer til at gamble, eller i den anden pol, at du kan øve dig frem til kæmpe succes. Mange trading-platforme skilter med, at du sagtens kan handle med binære optioner uden at være ekspert og med deres trading-programmer, skoler, markedsnyt og step-by-step uddannelser, hvor du kan lære alt fra det mest basale til mere avancerede strategier. For at gøre det lettere for dig at navigere i nettets udbud, vil vi her forsyne dig med lidt mere viden om strategier til binære optioner.

Strategi til binære optioner

En strategi er alfa-omega til optioner

Mange har en vag forestilling om, at det at trade kan sidestilles med det at gamble, og derfor underkender de betydningen af viden, træning og strategier. Vi mener, at det klart er nødvendigt at vide noget om markedet, og særligt det aktie, det råstof eller den valuta, man investerer i, før man går i gang med at handle med binære optioner. Det er også en fordel at have en strategi – men kun hvis man giver sig tid til at øve sig i den. Tag ikke fejl, det er både sjovt og interessant at kaste sig ud i strategier, men man skal vide, at det tager tid at lære, og at man hele tiden kan lære mere. Og så synes vi selvfølgelig, at det er helt afgørende at supplere sin strategi med en så solid og stor viden om risikostyring som muligt.

Der findes forskellige strategier

Der er grundlæggende to metoder, som de forskellige strategier falder indenfor. Teknisk analyse er en metode, der ofte bliver brugt af tradere. I teknisk analyse forsøger man at forudsige en akties udvikling ved at se på dens specifikke historie. Fundamental analyse eller grundlæggende analyse er den anden mest udbredte metode. Her forsøger man at maksimere sin profit ved at se på de eksterne og interne markedsfaktorer, der påvirker en akties pris og udvikling.

Teknisk analyse
Teknisk analyse beror på den handlendes analytiske evner. Når man går i gang med at lære teknisk analyse, vil man udover at læse grundigt om metoden, gennemgå en lang række data og grafer for det, man nu vil til at handle. Det er disse data og grafer over eksempelvis aktiens udvikling over de sidste fem år, som afgør, om du skal købe dem eller ej. Her kan man blive fortrolig med den specifikke historie bag den aktie eller de aktier, man ønsker at investere i, og hermed kan man ved hjælp af en afluring af de mønstre, der gør sig gældende, med god chance forudsige den kommende udvikling. Det væsentlige er, at man er tålmodig og disciplineret, og at man lærer at forstå aktiernes bevægelseshistorik. Da der kan opstå uforudsete bevægelser på markedet, er det ofte en god ide at supplere den tekniske analyse med at studere den realtime-kontekst. Det vil sige den realpolitiske situation, der er omkring aktierne, og det leder os til næste afsnit.

Eksempel: Du kigger på Novo Nordisks aktiekurs og konstaterer, at hver gang, den har været på ned, er den altid stoppet ved kurs 205. Da den nu nærmer sig kurs 205 igen, kan det være en god idé at købe den ud fra teknisk analyse. Her vil en teknisk analyse nemlig forvente, at aktien ”rebounder” og altså stiger væk fra 205.

Fundamental analyse
Fundamental analyse beror på en forståelse af den fulde kontekst, der er omkring aktiemarkedet og prisernes fluktuering. Det være sig interne eller eksterne faktorer såsom globale hændelser, store koncerners prioriteringer, markedsdata m.m. Fordelen ved fundamental analyse strategi er, at du bliver i stand til at forbinde det, du ser på graferne med det, der foregår på markedet. Her vil man udvikle sin viden om og evne til at forstå forholdet mellem fx politiske beslutninger og aktiekurser. Hvad påvirker lige nu aktiemarkedet? Kan en invasion i Irak betyde en prisændring på netop dine aktier? Og hvad hvis der er strejke? Ændrede lovgivninger? Vulkanudbrud? Generelt handler det om at holde sig ajour med markedet og den tendens, der påvirker det lige nu og i den nærmeste fremtid. Her kan det også have betydning, om der er en tendens til pessimisme eller optimisme på markedet. Det kan være en god ide at følge med i finanspolitik. Det vigtigste i fundamental analyse er at kende signalerne på markedsændringer i form af de eksterne faktorer, der påvirker aktiekursen.

Eksempel: Kursen i Vestas er faldet meget, men virksomheden begynder at få flere ordrer ind, ligesom flere lande vedtager, at de vil satse meget mere på vindenergi. Her kan man med god grund forvente, at der altså ligger endnu flere ordrer – og dermed flere penge – til Vestas. På den baggrund vil det være en god idé at købe aktier i Vestas.

At genkende mønstre og trends på markedet
For den erfarne trader, der både er fortrolig med fundamental og analytisk strategi, kan legen for alvor begynde. Når den basale træning er på plads vil man, alt efter hvor stærke analytiske kompetencer man har, blive i stand til at kunne genkende trends og mønstre på markedet – og det er en usædvanlig nyttig evne i forhold til forudsigelser af markedspriser. Når man analyserer aktiernes og prisernes historiske udvikling længe nok, vil man lære at aflure de typiske trends og mønstre, hvorefter man kan vurdere, om prisen følger tendensen, dvs. om prisen falder eller stiger.

Momentumanalysen
Momentumanalysen funger lidt anderledes end genkendelsen af mønstre og trends, da man i momentumanalysen ikke forsøger at aflure mønstre, men simpelthen går ud fra den grundlæggende logik om, at en stigende pris på et tidspunkt vil falde og vice versa. For at kunne analysere sig frem til det rette resultatet bruger man dog også her at se på aktiens specifikke historik og mønstergenkendelse. Det hele er møntet på at styrke troværdigheden af dine forudsigelser, når du skal vælge ”call” eller ”put” i handlen med dine binære optioner.

Seks gode råd til en succesfuld strategi

  • Begynd med små investeringer.
  • Øv dig grundigt på en strategi, før du investerer større beløb.
  • Vær tålmodig – det kan ikke understreges kraftigt nok.
  • Brug ikke en strategi skødesløst.
  • Det kan være godt nok med beregninger, men husk, at markedet altid kan ændre sig.
  • Stol ikke blindt på en teori – brug din fornuft.

Hvad skal du IKKE gøre

  • Når du skal vurdere, om en strategi er er en succes, må du ikke skifte strategi for hurtigt. Ha’ tålmodighed!
  • Prøv at være lidt immun overfor de mange ”nu og her” – tilbud og råd på nettet – hold dig til din langsigtede plan.
  • Forsøg ikke at ”vinde” tabte penge tilbage.
  • Invester ikke mere end, du kan tåle at tabe.

Bøger og litteratur, hvis du vil vide mere

Her er nogle forslag til bøger, du kan læse, når du vil lære mere om strategier til handel med binære optioner:

* ”Binary Options Trading – A Strategy Guaranteed To Beat The Brokers In 15 Minutes Flat” af Jon McFarlane, (2014).

* ”A Trading Strategy for Binary Options” af Steven Harcourt (2014)

* ”Beat Binary Options: Winning Financial Betting Strageties for Today’s Market” af Drew Kasch (2014).

* ”How to Make Serious Money With Binary Options: Things you Need To Know Before You Start Trading Binary Options” af Todd Williams (2014).

* ”Trading Binary Options for Fun and Profit: A Guide for Speculators” af Jose Manuel Moreira Batista, (2013).

* ”How to Trade Binary Options Successfully: A complete Guide to Binary Options Trading” af Meir Liraz, (2012).

* ”Binary Options: Strategies for Directional and Volatility Trading” af Alex Nekritin, (2012).

* ”Trading Binary Options: Strategies and Tactics” af Abe Cofnas, (2011)

Hvad påvirker udviklingen i priserne på aktier, valuta og råstoffer?

Som alle, der har sat sig ind i fundamental markedsanalyse ved, er der utrolig mange faktorer, der påvirker aktiepriserne. Ligeså svært som det er at forudsige priserne, ligeså forholdsvis let er det dog at indikere de faktorer, der kan påvirke priserne.

Først er fremmest er det de makroøkonomiske forhold, dvs. den globale økonomi, der kan sætte bevægelse i aktiepriserne. Det har vi set et tydeligt eksempel på i de seneste års finanskrise, hvor konjunkturerne bliver ustabile i hele verden pga. uro på USAs aktiemarked. Andre makroøkonomiske hændelser, der påvirker aktiepriserne, kan udover finanskriser også være krige eller invasioner som fx USAs invasion i Irak, og konflikter mellem lande, som fx den vi ser mellem Ukraine og Rusland lige nu. Men aktiepriserne bliver også påvirket af interne forhold i de enkelte lande og regioner, samt ændringerne i virksomhederne selv. Oftest er det dog en kombination af faktorer, der får en aktie til at dale eller stige.

Faktorer, der kan påvirker aktiekurser, valutakurser og råstoffer

Markedsstemningen
Er investorer i en fase, hvor de har mod på at investere og risikere penge, eller ”trækker de stikket” og sikrer profit ved blot at have kontanter? Er der flere sælgere end købere, falder markedet – og omvendt.

Verdenssamfundet
Noget, der i høj grad påvirker udviklingen i aktier, råstoffer og valutakurser, er verden omkring os. Starter eller slutter en krig, har det henholdsvis negativ og positiv effekt – som udgangspunkt. Indføres der ekspertforbud mod olie fra bestemte lande, kan olieprisen stige markant, da der så er mindre olie, som køber kan få – det bliver altså mere eftertragtet.

Økonomien
Helt naturligt spiller økonomien på flere niveauer ind på prisudviklingerne. Har en virksomhed en god økonomi, er der større sandsynlighed for, at deres aktiekurs stiger. Bremser forbruget op og vi producerer mindre, risikerer råstofferne er falde i pris, da der ikke er stor efterspørgsel. Kigger på et enkelte landes økonomi, har denne også stor indflydelse på, hvordan deres valuta udvikler sig. Går det godt med forbrug, ekspert og så videre, vil valutaen ofte være stærk og stige, mens dårlige tegn i økonomien kan svække og sænke valutaen.