Reklame*

Investering i guld

Der er mange forskellige emner, du kan investere dine penge i. Guld er et af dem. Der er forskellige ting, der taler for, hvorfor man skal investere i et bestemt emne. Der er dog en meget god og overbevisende pointe i, hvorfor du bør investere i guld. Guld er et fysisk materiale, og der kan ikke bare lige produceres mere guld. Dette betyder, at guld er et begrænset materiale. Begrænsede materialer vil altid have en høj værdi. Det kræver altså ikke lige så meget spekulation, når det kommer til gulds værdi, som det f.eks. gør med valuta og aktier.

Gold Investment

Hvad påvirker guldpriserne?

Når man investerer i guld, så er det vigtigt at kende til de faktorer, der påvirker guldprisen. Du får her en liste af 10 forskellige emner, der har indflydelse på prisen af guld.

Verdenskriser
Når der er krise i verden. Det er hvad end, det er økonomisk, politisk eller når der f.eks. er krig i forskellige lande så påvirker det guldprisen. Når folk tvivler på udfaldet af fremtiden, så stiger interessen i guld. Guld er en håndgribelig vare, og folk ser guld som en økonomisk sikkerhed.

Inflation
Når folk tror at værdien af deres papirpenge/møntfod falder, så ser man en tendens til at prisen på guld stiger. Guld har en høj værdi i hele verden, og pga. dette ser man guld som en investering med en lav risiko.

Den amerikanske dollar
Den amerikanske dollar er en af de dominerende valutaer på verdensmarkedet. Man har set et klart modstridende forhold mellem dollaren og prisen på guld. Når dollaren er høj, så er guldet nemlig lavt. Omvendt når dollaren er lav, så er prisen på guldet høj.

De store centrale banker
Når det står dårligt til i de store centrale banker verden over, så stiger prisen på guld. Dette er igen fordi guld er et fysisk begrænset materiale, som folk ser som en sikkerhed modsat de penge de har i banken.

Interessefelter
Hvis folk begynder at se efter andre investeringsmuligheder end guld, og derfor sælger deres guld, så vil dette påvirke guldprisen nedad.

Flere penge i banken
De store banker bruger nogle gange en strategi, hvor de forsøge at øge mængden af pengemidler i deres beholdning som en slags sikkerhed. Dette påvirker guldprisen til at blive billigere, og det kan derfor være et godt tidspunkt at købe guld på.

Når lande og banker opkøber guld
I flere forskellige lande har bankerne store dele af deres beholdning i guld. Når de forskellige banker opkøber meget guld, så stiger prisen på guldet også.

Smykkeindustrien
Selvom guld er en investeringsmulighed, så bruges guld også til andet. Guld er en stor del af smykkeindustrien. Over halvdelen af efterspørgslen på guld kommer fra smykkeindustrien. Derfor har dette selvfølgelig også stor indvirkning på guldprisen.

Nyt guld
I forhold til den samlede beholdning af guld i verden, kommer der meget lidt nyt til hvert år. Man forsøger at bruge nye metoder hele tiden til at fremskaffe guldet, men jo dyrere produktionsmetoder der skal til, desto højere må guldprisen også blive for at guldleverandørerne kan tjene på det.

Udbud og efterspørgsel
I det store hele er det udbuddet og efterspørgslen der påvirker prisen på guld. Guldprisen kan både stige og falde ofte, men i det lange løb er guldet stabilt i sin værdi.

Investering i guld

Hvorfor guld?

Verdensøkonomien har efterhånden i noget tid haft det hårdt. Det at det står sløjt til med verdensøkonomien har været med til skabe en god og stabil pris på guld.

Valutaer stiger og falder mere usikkert i værdi end guld gør.

Guld er et fysisk materiale, der kun findes i begrænsede enheder. Denne begrænsning vil altid være med til at gøre guld attraktivt.

Man er ikke nødvendigvis sikret, fordi man har mange penge stående i banken. I nogle lande der har haft det rigtig hårdt økonomisk, har man oplevet, hvordan bankerne tilbageholdt folks penge og kun lod dem få begrænset eller ingen adgang til deres penge.

Hvornår er det en god/dårlig idé at købe guld?

Det er en god idé at købe guldet, når prisen er forholdsvis lav. Hvis prisen var lav, da du købte guldet, så er der en bedre chance for at du kan få fortjeneste, hvis du senere hen sælger guldet igen. For at finde frem til hvornår prisen på guld er lav, så kan du blandt andet se på punkterne længere oppe, der påvirker guldprisen. Du kan også inde på denne side se en graf over, hvordan guldprisen er steget og faldet igennem årene. På den måde kan du få en idé omkring, hvornår prisen på guld er høj eller lav.

Hvordan har guldpriserne udviklet sig igennem tiden?

Prisen på guld er generelt set steget både igennem de sidste 30 og igennem de sidste 100 år. Guldprisen toppede i løbet af de sidste 100 år i 1980 og igen i 2011. Guldprisen var lavest i 1970 og så blot 10 år senere toppede guldprisen i 1980 med den højeste guldpris i løbet af de sidste 100 år.

I starten af år 2000 var der igen et dyk nedad i guldprisen, men sidenhen er den dog steget mere eller mindre jævnt. I løbet af de sidste 15 år er prisen på guld næsten blevet firdoblet. Man kan se en klar sammenhæng mellem verdensøkonomien og guldpriserne. Efter Finanskrisens start i 2008 er guldpriserne steget, hvilket hænger godt sammen med, hvis folk ville sikre sig selv økonomisk i en økonomisk usikker periode.

Det er derfor lidt blandet at se på grafen over guldprisen. Den høje guldpris giver udtryk for en økonomisk ustabilitet i verden, hvilket jo ikke er godt. På den anden side hvis man har investeret i guld, så kan man sælge det til en god pris, når det går økonomisk dårligt i verden.