Reklame

CFD

CFD står for ”Contract for difference” og betyder på dansk differencekontrakt. Som navnet selv antyder, betyder det på simpelt dansk, at du spekulerer i aktieudsving og forsøger at tjene penge på både stigninger og fald. Det gør du ved at indgå en kontrakt og håbe på, at dine valgte positioner kommer til at svare til de reelle udsving, der sker mellem det tidspunkt, kontrakten indgås og udløber. CFD’er har oplevet en massiv udbredelse og popularitet verden over, siden denne type aktiehandel kom frem. Særligt fordi CFD’erne gjorde det profitabelt også at tjene penge i dårlige finanstider.

Handel med CFD

Hvad er CFD’er?

Når du handler med CFD, indgår du en kontrakt med ”en sælger”, selvom du ikke kommer til at eje aktiverne, men kun positioner, der følger aktiverne. Derfor falder CFD’er ind under kategorien synetiske aktier, eller derivativer. Man køber en position i en række aktivers bevægelser – sammensætningen er fuldkommen valgfri – og forsøger så at tjene penge på det. Det vil sige, at du kan forvente enten at tjene eller tabe penge på den forskel, der er mellem et aktivs værdi ved kontraktens indgåelse og udløb, og du bestemmer selv, om du vil gætte på, at aktivet vil falde eller stige. Man kan både handle kort og langt, som hhv. betyder at købe, når man tror på en stigning i nogle bestemte aktiver, og hhv. sælge, når man mener, nogle bestemte aktiver vil falde.

Handel med “Contract for difference”

Når du handler med CFD’er, går det kort sagt for sig på følgende måde:

Du indgår en kontrakt med en udbyder om at få part i aktivets udvikling. Kontrakten går ud på, at I ved kontraktens udløb skal afregne forskellen på aktivets pris ved hhv. indgåelsen og udløbet af kontrakten. Når kontrakten udløber, bliver det udregnet, om differencen er negativ eller positiv. Med positiv eller negativ menes der, om udviklingen har været i dit favør. En kurs kan nemlig sagtens udvikle sig negativt, mens du tjener penge på det, hvis du netop har satset på, at den vil falde.

Er den positiv, får du pengene/gevinsten udbetalt. Er den negativ, betaler du differencen. Ved kontraktens indgåelse skal du og udbyderen aftale en margin, dvs. et gebyr, som fx 5 % af investeringen. Hvis du vælger at investere i gearede CFD’er, hvor man kun indbetaler en tiendedel af det beløb, man reelt investerer, skal din margin stadig udregnes på baggrund af hele det investerede beløb. Har du investeret i gearede CFD’er, og din position viser sig at blive negativ – hvis det underliggende aktiv falder, modsat din forventning – kan du komme ud for ”margin call”. ”Margin call” betyder, at udbyderen kræver, at du begynder at sælge ud af din position for at opretholde et acceptabelt økonomisk niveau på din konto.

Hvad kan du handle med?

Ligesom med både binære optioner og ETF’er kan du handle stort set alt, når du handler med CFD’er. Det er netop denne valgfrihed, der har gjort denne undergenre indenfor aktiemarkedet så populære. Du kan sammensætte et sortiment, der både indeholder indekstal, valuta, råvarer og aktier – og det nyeste er, at du også kan investere i bevægelser i en hel sektor.

Hvad er fordelene ved CFD?

Den største fordel ved CFD’er er, at de giver investorer mulighed for at profitere på både gode og dårlige markedstider. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at deres popularitet er boomet under og i dønningen af finanskrisen, hvor investorer har set sig om efter nye indtjeningsmidler på et marked, som det har været næsten umuligt at vride et afkast ud. Desuden var der for grundlæggerne i Storbritannien store skattefordele ved CFD’er – men det er der ikke for andre lande. Til gengæld nyder alle investorer godt af de lave gebyrer og i det hele taget den billige drift. Har man penge og tid nok, kan CFD’er være en smart måde at holde økonomien oven vande selv i dårlige tider. Samtidig er det nemt at sætte et depot op hos en handelsplatform, så du kan begynde at spekulere. Samtidig er der den fordel, at du kan geare dine investeringer, hvilket vi sige, at du egentlig kan tjene flere penge, end din investering berettiger til.

.. og hvad er ulemperne?

Det er usikkert og kan være svært at forstå CFD’er. ESMA (European Securities and Markets Authority) gør opmærksom på risikoen ved CFD’er og kalder dem for ”komplekse produkter”, og det er ikke uden grund. Særligt hvis du investerer i ”gearede” CFD’er, kan det være farligt, lige såvel det kræver både meget viden, tid og penge at navigere udenom tab. Præcis som hvis du køber aktier på almindeligvis, kan du vinde og tabe penge. Det er nemlig således, at udbyderen kan lukke dine positioner uden, at du enig, hvis du ikke har dækket et underskud i positionerne. Underskuddet kan opstå pga. udsving, der ikke er profitable for dine positioner, og gebyrer udregnes undervejs. Udbyderen kan gøre dette for, at du ikke begynder at tabe penge, du ikke har.

Hvad er historien bag difference-kontrakter?

Historien starter i England i 90’erne, hvor nogle spekulanter fik lyst til at afprøve deres aktivers risici, samt at profitere på markedets nedadgående bevægelser, også kaldet ”at gå kort” eller ”korte positioner”. Det førte til en pludselig og enorm interesse for at tjene penge på faldende priser, en interesse, der bredte sig voldsomt, særligt fordi der i England og Irland desuden er skattefordele ved denne type handel – en fordel, der ikke kan overføres til andre lande. Alligevel spredte markedet for CFD’er sig snart over hele verden, og de digitale handelsplatforme gjorde deres til at få private investorer med på vognen. Det gjorde de ved at gøre det lettere for privatinvestorerne at lære markedet at kende og holde øje med det løbende. Platformene gjorde informationerne let tilgængelige, så man nu nemt kunne få indsigt i realtids-priser og aktiernes fluktueringer. Markedet for CFD er vokset enormt, men i Danmark er det stadig et forholdsvist nyt begreb, som indtil for nylig kun har været udbudt via online platforme såsom Plus500 og eToro, men nu også udbydes af SAXO bank. 

Gebyrer ved handel med kontrakter

Et typisk gebyr på en CFD er 5 %, men det svinger fra udbyder til udbyder. Du bør kigge dig omkring, for gebyrerne kan svinge en del og altså betyde en del, når du skal have udbetalt gevinster. Der kan også være andet end de gængse gebyrer. Afhængig af hvilket land og hvilken udbyder du bruger, kan de ekstra gebyrer være alt fra finansieringsomkostninger og administrative omkostninger til forskellige afgifter og provision, så hold godt øje, for det er ikke altid lige let at regne ud, hvor meget du præcis betaler i gebyr.